de familie Pul in de Hanze tijd


De familie Pul in Lubeck en Thorn in de Hanze tijd
* = geboren , born  ? = omstreeks , around
Schöffe =  in de Middeleeuwen : lekenrechter
Lübeck [ 3 ] = in de Middeleeuwen de belangerijkste Hanzestad. [ 4 ]
Danzig, Thorn = resp. het huidige Gdansk [ 5 ] , Torun [ 6 ] in Polen
bron :  Lemmel - Archiv [ 7 ]
De aantekening van mevr. Weichbrodt
Het verhaal over Herman Budding geb. 1405
 Ook nu wonen er nog mensen  met de familienaam Pul in Polen . We hebben geprobeerd met ze in contact te komen  . Dat is tot op heden niet gelukt.