TIJDLIJN:-748 BC
Tiglath-Pileser III uit de bijbel bekend als Pul of Pu'lu komt aan de macht in Assyrie
-727 BC
Tiglath-Pileser III / Pul of Pu'lu sterft
0
Jaar 0 : begin van de jaartelling
2 april 747 of 748
Karel de Grote , geboren
9 oktober 768
Karel de Grote , koning der Franken
25 december 800
Karel de Grote , keizer van het Heilige Roomse Rijk


2wzz
28 januari 814
Karel de Grote , in Aken overleden


926
de familie "von Pfuel" vestigd zich dichtbij of in Lebus aan de Oder.